Skip to main content

Społeczna odpowiedzialność biznesu sugeruje, że firma powinna odpowiadać za swoje działania w społeczeństwie w postaci aspektów społecznych, prawnych i środowiskowych. Ta nowoczesna linia obejmuje trzy kluczowe cechy: jednoczesne osiąganie zrównoważonych zysków, zmniejszanie śladu węglowego (planety) i równoważenie tych celów z zaangażowanymi ludźmi, od pracowników po społeczeństwo.

Co to jest CSR?

CSR, określany również jako Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, to kumulacja etyki i obowiązków, które skłaniają każdą firmę do rozważenia swojego wpływu na społeczeństwo i oceny swoich obowiązków zarówno wobec społeczeństwa, jak i akcjonariuszy. W restauracjach CSR zależy od zadań prawnych i funkcjonalnych, jakie mają do spełnienia dla dobra społeczeństwa.

Według badania:

Społeczną odpowiedzialność biznesu można zdefiniować jako: „Zachowanie organizacji, które sprawia, że ​​jest ona opłacalna, legalna i użyteczna dla społeczeństwa (Carrol 1983).”

CSR dla restauracji:

Branża restauracyjna jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów usługowych na świecie. Branża ta daje zatrudnienie niewykształconym, średnio wykwalifikowanym i wykwalifikowanym ludziom o różnych desygnacjach. Umożliwia także budowanie i doskonalenie umiejętności osobistych poprzez szkolenie pracowników. W ten sposób mogą stworzyć idealną i przyjazną atmosferę oraz służyć społeczności.

W branży hotelarskiej CSR to wciąż nowy pomysł; istnieje wiele międzynarodowych łańcuchów żywnościowych zaangażowanych w działania CSR. Opracowując politykę CSR w hotelu można znaleźć wiele korzyści finansowych i społecznych. Branża hotelarska podjęła kilka dobrowolnych działań, aby zaangażować rozwój społeczeństwa i właścicieli. Ta inicjatywa reprezentuje zaangażowanie personelu restauracji i właściciela w zrównoważony rozwój. Możesz również wprowadzić różne programy, takie jak programy jakości, inicjatywy na rzecz poprawy środowiska, analizy porównawcze itp., aby odegrać istotną rolę dla dobrobytu społeczeństwa.

W przypadku restauracji istnieje wiele problemów, takich jak odpady, spory pracownicze (równe wynagrodzenie, prawa kobiet i związki zawodowe), zużycie energii. Chociaż restauracje podejmują inicjatywy mające na celu zintensyfikowanie działań w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, nadal pozostają w tyle za innymi firmami.

Branża restauracyjna może potrzebować skoncentrowania się na następujących kwestiach, jeśli musi stworzyć politykę związaną z CSR:

 • gospodarowanie odpadami
 • Zużycie wody
 • Zużycie energii
 • Szanse zatrudnienia
 • Szkolenia dla pracowników
 • Działania przyjazne środowisku itp.

Niektóre zalety opracowania polityki CSR to:

 • Poprawia reputację i wizerunek marki restauracji, zapewniając jej zgodność z prawnymi i społecznymi zachowaniami.
 • Pomaga restauracjom poprawić relacje z klientami, ponieważ CSR zachęca do innowacji i pomaga wytwarzać takie produkty, które są korzystne dla całego społeczeństwa.
 • Wyjaśnia cel firmy i dostarcza właścicielom restauracji całościowe dane, co pomaga w tworzeniu długotrwałych relacji między personelem a właścicielami.
 • Promuje prawa pracownicze, aby pracownicy mogli czuć się bezpiecznie i dobrze wykonywać swoje zadania.
 • Pomaga również w utrzymaniu czystego i przyjaznego środowiska, co tworzy dobry wizerunek restauracji dla jej klientów.
 • Działa dla dobra społeczeństwa i zwiększa zyski restauracji.
 • Pomaga restauracji wypełnić zobowiązania prawne, etyczne i społeczne.

Koncepcja CSR jest dla właścicieli restauracji nowa i niełatwa do zrozumienia. Potrzebne są badania nad najlepszymi praktykami, które można wdrożyć w restauracjach, aby spełniały wymogi polityki CSR.

Leave a Reply