Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera

to uczelnia niepubliczna w Krakowie.

Powstała w 2003 roku z inicjatywy Społecznego Instytutu Znak. 2 lata później funkcje założyciela przejęło Europejskie Centrum Certyfikacji. W swej ofercie edukacyjnej ma studia I i II stopnia oraz studia podyplomowe i szkolenia. Kierunki studiów i specjalności dostosowywane są co roku do wymagań rynku pracy, natomiast programy nauczania konsultowane z ekspertami z różnych branż.

Studia w WSE dostarczają nie tylko niezbędnej wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim przygotowują studentów do jej praktycznego wykorzystania i umiejętnego budowania ścieżki kariery.

W WSE znajduje się również m. in. Centrum Rozwoju Strategicznego, które przygotowuje i realizuje projekty krajowe i zagraniczne.